Untitled Document
 
Untitled Document
 
 

 
 
 
134 입찰공고[공고번호: ITRC-10-05] 조영선 2010-12-13 2168  
133 입찰공고[공고번호: ITRC-10-04] 조영선 2010-10-22 2147  
132 제8차 다제내성결핵 국제심포지엄 개최 ITRC 2010-09-16 2356  
131 연구원 채용공고 ITRC 2010-08-09 2418  
130 (재)국제결핵연구소 연구원 채용공고 ITRC 2010-07-21 2286  
129 입찰공고[공고번호: ITRC-10-03] 조영선 2010-07-12 1940  
128 연구원 채용 공고 ITRC 2010-06-17 2058  
127 (재)국제결핵연구소 연구원 채용 공고 ITRC 2010-06-11 2019  
126 입찰공고[공고번호: ITRC-10-02] 조영선 2010-06-07 1956  
125 입찰공고[공고번호: ITRC-10-01] 조영선 2010-06-07 1959  
124 (재)국제결핵연구소 연구원 채용공고 ITRC 2010-05-18 2083  
123 (재)국제결핵연구소 연구의사 채용공고 ITRC 2010-04-30 2088  
122 2010 다제내성 결핵 전문가 포럼 개최 ITRC 2010-04-02 1989  
121 재)국제결핵연구소 창립 1주년 기념행사 조영선 2010-03-02 1983  
120 주한 미대사관 보건, 과학 참사관 일행의 초청 방문 조영선 2009-12-18 2011  
119 한상태 고문 위촉 수여식 조영선 2009-12-15 2018  
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
     
 
 
센터소식 > 공지사항  
 
 
Untitled Document